måndag 12 mars 2012

Finns det farliga hundraser?

.
På frågan "Finns det farliga hundraser" så måste man definiera vad "farlig" betyder och för vem.

Vad är "farlig hund" ?  Förslag på definition: En hund som biter när man inte vill att den ska bita.

Dvs rånaren kan tycka att polishunden är farlig, medan polismannen som beordrar hunden inte tycker det.

Här ser vi det från människans perspektiv.

En definition lite mer ur hundperspektiv skulle vara:  En hund som biter hårt fast den har möjlighet att dra sig undan, och som heller inte varnar ordentligt före.

Dvs mycket "förmildrande omständigheter" är att hunden var inträngd i ett hörn t ex av ett barn, att den varnade mycket innan och att den bet löst eller bara i luften, när den väl bet. En sådan hund uppträder helt normalt och kan inte sägas vara farlig.

Men ju mer man tittar på det här med farliga hundar, desto mer komplicerat blir det.

En hunds "farlighet" beror nämligen på så många faktorer.

Har den ont?

Alla raser kan ha ont och alla kan gå i försvar på grund av smärta. Även om det är möjligt att vissa raser som t ex beagle är mer tåliga. Beagle används ju ofta av de som gör djurförsök. Kamphundar kanske också tål smärta bättre. Ur den aspekten har de länge använts för att passa barn. De tål mer från barn än andra hundraser. Farligt blir det om hunden råkar koppla ihop en upplevd smärta med t ex ett barn. En hund kan ha ont i lederna, det hugger till - och samtidigt har den ett barn nära sig.
Detta fenomen är nog en viktig anledning till att vi förbjöd elhalsbanden. Det kom rapporter om hundar som blev rädda för buskar, moln och annat som de fokuserade på när de fick elchocken. En hund vill ju liksom vi få svar på frågan "varför" och hitta en yttre orsak.

Dock finns det många hundar som har ont men som är så godmodiga att de inte bits i alla fall. Smärta brukar inte vara enda skälet.

Har den vunnit på att pröva aggressivitet?

Att prova aggressivitet, t ex att gå framåt och skälla skarpt eller nafsa, kan vilken hund som helst göra när den känner sig hotad. Om det upplevda hotet då har backat, minskat, då kan en hund snabbt vinna i självförtroende och trappa upp till riktiga bett när samma situation återkommer. Denna inlärning kan ske hos alla hundar. Hundregel nr 1: Gör det som funkar!

Är hunden rädd för det som den skulle kunna bita?

Detta är en mycket vanlig orsak. Den åtgärdas genom att hunden, under lugna omständigheter, får uppleva och lära sig om det den är rädd för. Helst ska detta göras redan under valptiden. Då kallar man det socialisering, ifall den ska lära sig om andra levande djur och människor som den ska umgås med, och det kallas miljöträning om den ska lära sig att inte vara rädd i en viss miljö.

Jag har länge trott att svenska hundägare socialiserar sina valpar för lite. Och här är det ett faktum att vissa hundraser rent generellt behöver mer socialisering än andra. Det gäller alla raser som ska vara lite reserverade, för den egenskapen kan ibland i själva verket ha med rädsla att göra. Och om rasen dessutom är menad att vakta, då behövs ännu mer socialisering. Och så kallade kamphundar behöver extra socialisering med många andra hundar när de är små, för att motverka det faktum att de generellt har lite bättre anlag för att kampa med andra hundar än vad många andra hundraser är. De måste påminnas lite extra om att de är hundar, att inte se andra hundar som motståndare. Socialisering och lek i valpåldern med många andra hundar som sker under styrning och  kontroll av hundarnas ägare är en utmärkt "vaccinering".

Har hunden ett högt zonförsvar eller ett högt resursförsvar?

Detta är en egenskap som alla hundraser kan ha, men som det kan finnas lite extra av i somliga raser, generellt, som t ex jakthundar och cockerspaniel. Här kan barn råka illa ut. De ser inte att hunden varnar och varnar. Och hunden tycker att den gör rätt, att den har rätt att försvara "sitt". Det här är delvis genetiskt, men kan påverkas med träning. Man måste lära hunden att den inte äger någonting och att det lönar sig att lämna saker, eller lämna ifrån sig saker. Om det är sin egen kropp som hunden försvarar så får man helt enkelt vänja den vid hantering lite i taget och försöka göra det lite mysigt för hunden också.

Försvarar hunden sin ägare?

En hund kan ta på sig rollen som flockens försvarare och av den orsaken göra utfall mot främmande hundar och folk som passerar förbi, fast den har fått en viss socialisering. Det kan hända om ägaren aldrig tar initiativ, om ägaren låter hunden bestämma och fatta besluten i olika möten. Här krävs att ägaren visar ledarskap och tar tillbaka rollen som flockens försvarare och kräver lydnad och undergivenhet av hunden, tills den inser att den kan koppla av. Om hundens ägare är lite rädd av sig så kan denne i det tysta tillåta och uppskatta att hunden morrar, eller mer. Hunden får ägaren att känna sig trygg vid rastningar t ex mörka kvällar i ett stökigt område. Och det känner hunden! Det är en farlig väg att gå. Så ett sätt att se till att ens hund inte kan bli farlig är att inte tillåta den att visa vaktbeteende, inte på sitt eget initiativ i alla fall.

Alla hundar kan alltså bli farliga. Du förebygger detta så här:

1. Socialisera din hund (= skapa positiva möten) från 8 veckor och fram till minst ett års ålder till barn, män, diverse folk, diverse andra hundar (tillåt fri lek under bra former)  samt gärna även katter.
 
2. Var flockens trygga lugna ledare och beskyddare.

3. Låt inte hunden vinna på att prova aggressiva beteenden. Aggressivitet kallas ibland för "avståndsökande beteende", dvs hunden vill att avståndet till ett upplevt hot ska öka, men hunden vill inte dra sig undan, utan den kräver att hotet drar sig undan. Man ska då lugnt vara kvar trots att hunden kanske gör en skenattack, tills hunden väljer att lugna sig eller själv drar sig undan.

4. Se till att din hund är frisk - både vad gäller lederna, tänderna och mycket mer.

5. Om din hund visar anlag för resursförsvar, träna bort det, alternativt vidta åtgärder där hunden alltid får vara ifred med det den har.


Det finns säkert fler orsaker...  men de ovan är nog de absolut viktigaste.

Det finns en bok som heter just Farliga hundar av Kerstin Malm för den som vill läsa mer. Går att hitta på bibliotek! Läs den gärna.
.

Inga kommentarer: