söndag 15 maj 2011

Folkomrösta om Väsby Sjöstad

.
Man kanske inte ska blanda ihop hundträning och politik!  Men i det här fallet gör jag det. Jag anser att det behövs en folkomröstning om huruvida Runbyskogen ska bebyggas eller inte.
.
Det finns många skäl som talar emot, och det finns många skäl som talar för.
Men jag anser att kommunens invånare ska få säga sitt i denna kontroversiella fråga. Folkomröstningen ger Väsbyborna en chans att verkligen sätta sig in i frågan och noggrant överväga vad man tycker. Detta är demokrati i sin bästa bemärkelse! Vem kan egentligen vara emot en folkomröstning? Bara de som är rädda för att det blir ett nej - och alltså är beredda att bygga en ny stadsdel mot Väsbybornas vilja.

På kommunens hemsida står det att den eftergymnasiala utbildningsnivån i Väsby är högre än för landet i genomsnitt. Kanske vi invånare i Upplands Väsby faktiskt klarar av att läsa in oss på fakta från de utställningar som kommer att finnas, och sedan göra ett moget val? Men Alliansen anser tydligen att vi är för dumma.

Om tio procent av Väsbys röstberättigade invånare vill ha en folkomröstning, så blir det antagligen så. För mig var det självklart att skriva på listan. Och jag hoppas att du också skriver på, om du är röstberättigad i kommunen.

Demokrati kan aldrig vara fel.


Till Folkomrösta nu
.

2 kommentarer:

Gunnar sa...

Jag håller med, en folkomröstning skulle vara det mest demokratiska. Tyvärr så verkar det inte fungera så i ett borgerligt Väsby. Gå med i Facebookgruppen "Väsby Sjöstad - En värdelös idé" om du håller med om att Väsby skulle behöva rusta upp de befintliga bostadsområdena istället för att bygga privata skrytbyggen på allmän mark.

Gunilla M sa...

Hej Gunnar!

Vi får hoppas att det faktiskt blir en folkomröstning, vare sig det borgerliga styret vill eller inte, eftersom tillräckligt många röster har samlats in!

Tack för tipset, men jag är inte på Facebook längre. Det tog för mycket tid.