söndag 19 augusti 2012

Kvinnor och barn - sluta ät strömming från Östersjön!

.
Livsmedelsverket har en kampanj "All fisk är inte nyttig". Först nu upptäcker jag att det råder en konflikt mellan Livsmedelsverket och regeringen (representerad av landsbygsminister Eskil Erlandsson) om huruvida fisk med höga halter av miljögifter ska få säljas i svenska butiker eller inte.
Du har nog hört det förut, att om man är gravid så ska man inte äta så mycket fet fisk, åtminstone inte fet fisk från Östersjön - det hav som framför allt vi svenskar skitade ner med alla våra industrisläpp under kanske särskilt 1960- och 1970-talet. Man skulle äta gädda högst en gång i veckan om man var gravid, eller var det högst en gång i månaden?


Men det var en överraskning för mig att läsa att de nu rekommenerar alla kvinnor i barnafödande ålder att inte äta fet fisk som kan ha höga halter av miljögifter (dioxin, PCB mm)  mer än högst 2 eller 3 gånger PER ÅR!

Jag vet inte hela bakgrunden till detta uppseendeväckande råd, men jag läser att somliga miljögifter inte bryts ner i vår kropp, utan vi lagrar på oss mer och mer under livets gång, och till slut kan det bli för mycket. Hela livets intag av fisk med miljögifter räknas för att bedöma risken för t ex fosterskador eller infertilitet.

Inom EU finns gränsvärden för dioxiner och PCB i bland annat fisk. Sverige fick vid årsskiftet 2011/2012 ett permanent undantag från EU:s gränsvärde för dioxin och PCB i fisk. Vi hade haft ett tillfälligt undantag sedan 2002. Denna fisk som tydligen inte ens tillåts användas som djurföda får "die dumme Schweden" äta. Är det för att trygga arbetstillfällen hos våra fiskare, eller?

Vänern och Vättern har vi också förstört med våra utsläpp, och här kan vi inte skylla på några andra länders utsläpp heller. Så kvinnor får inte äta fet fisk därifrån heller, eller OK, åtminstone inte somliga arter som sik och röding.

I fallet med norra Östersjön, där det tydligen är högst halter av miljögifter, tror jag inte att Finland har haft någon större del i detta brott. Jag tror att utsläppen från svenska pappersbruk etc utmed kusten vida översteg finska utsläpp (utan att ha siffror på det). Det är nog främst vi svenskar som har förstört de finska kvinnornas chanser att tryggt njuta av strömming - mer än 2-3 gånger per år... Så har vi de baltiska länderna, men deras industri har inte varit högt utvecklad under lika lång tid som den svenska. De har tydligen främst släppt ut för mycket växtnäring som kväve och fosfor och gett ett bidrag till övergödningen av Östersjön.

Nåväl - den svenska regeringen har nyligen fått igenom - säkert efter hårt lobbyarbete - ett permanent undantag. Och man räknade tydligen med att svenska kvinnor i barnafödande ålder, som planerar att skaffa barn någon gång i livet, känner till att de inte ska äta vildfångad fet fisk (strömming, lax mm) från Östersjön mer än ynka två eller tre gånger per år. Men jag är övertygad om att nästan inga kvinnor känner till detta om man går ut på stan och frågar!

För barn gäller förresten samma regler. Fast de gillar ju inte fisk ändå så... Däremot vuxna män (en grupp som t ex Eskil tillhör!) kan äta sådan här fisk en gång i veckan. Tydligen påverkas inte sperman av dioxiner och PCB, vilket i och för sig låter lite konstigt. Pensionärer kan också äta giftig strömming. De ska ju ändå dö snart. Och sälar och andra djur kan äta hur mycket giftig strömming som de hittar. Med lite tur slipper de fosterskador och cancer.

Tyvärr finns de här miljögifterna dessutom i kött, ägg och mejeriprodukter, bara inte i lika höga halter.

Man har ju hittat höga halter av miljögifter även i eskimåerna och deras mat (fisk, säl, val...), eftersom en del miljögifter stannar kvar lokalt medan andra miljögifter är flyktiga och förs med vatten och luft runt jorden...

Vi svenskar gjorde stora misstag på kanske främst 60-talet. Hjulen snurrade och välfärden ökade snabbt, men det var då som Östersjön förgiftades, och en del av dessa gifter minskar ytterst långsamt. Det hade man inte räknat med. Gifterna är kvar fast utsläppen är mycket lägre än förr.

Vad är välfärden värd om vi inte kan äta fisk längre... bara odlad norsk lax? Eller tonfisk? För Medelhavet är tydligen mycket renare än vad Östersjön är!

Jag tycker att frågan om föroreningar och miljögifter verkar ha kommit i skymundan under flera år. Jag läser tyvärr inte naturvårdsorganisationernas tidskrifter så noga, men jag läser Dagens Nyheter varje dag.  Jag är sååå trött på tjatet om koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Miljögifter är lika illa! Och att en massa djur och växter fortsätter att minska på grund av ett intensivt jordbruk och skogsbruk...

Och vår konsumtion av elektronikprylar och andra varor bara ökar väl... fulla av gifter är de. Många av dem vet vi inget om - ännu. Det gäller att sopförbränningsstationerna har bra rening i sina skorstenar, annars fortsätter utsläppen av dioxin med mera ut på svensk jord och svenska vatten...

Och så tycker jag att giftig fisk ska bort från svenska butiker! Åtminstone borde varje butik åläggas att informera om Livsmedelsverkets rekommendationer.

Och så tycker jag att alla människor som bryr sig det minsta om naturen åtminstone borde köpa ekologiskt vetemjöl och mjölk...
.

Inga kommentarer: