måndag 1 oktober 2012

När du och hunden ska gå ut genom dörren

.
Många hundägare har lärt sig att man ska utföra en viss ritual med hunden innan man går ut genom dörren. Man har nämligen lärt sig att man tränar ledarskap om man går ut först genom ytterdörren. Så fort man har gjort denna "ledardemonstration" så får hunden Varsågod och får gå som den vill igen. Effektivt? Nja, inte så värst...

Det finns många gamla halvsanningar om vad man ska göra för att få ett bättre ledarskap över hunden. Jag säger inte "myter", för det finns oftast ett korn av sanning i dem. De är inte helt tagna ur luften, men ofta missförstås de av många hundägare. En av dessa halvsanningar är att man ska gå ut genom dörrar före hunden.

En variant för att uppnå detta är att helt enkelt tränga sig före hunden. Om din hund accepterar detta så är det bara för att den är artig, eller redan värderar dig högt. Den vill inte bråka med dig, helt enkelt. Men du uppnår (förstås) inget bättre ledarskap genom att vara en buffel. Jag tror inte att man ens kan säga att du är dominant. Du gör som okunniga unghundar gör, tills kanske någon vuxen hund lär dem att i hundars vett- och etikettbok finns det ett kapitel om att inte trängas.

En mycket vanligare variant är dock denna:

Man sätter hunden, eller säger bara att den ska vänta.
Sedan går man över tröskeln och hunden sitter kvar.
Sedan säger man "Varsågod", kanske efter att hunden har tagit ögonkontakt.
Hunden springer glatt ut, lägger sig genast före, och på det sättet går man ut på sin promenad...

Men tyvärr - i hundens ögon betydde dörr-ritualen nästan ingenting. Lite impulskontroll tränades, och det är ju bra. Men samtidigt skapades det stress genom kontrasten mellan att behöva vänta (och "ladda") och sedan få ett "frihetsord". Ordet Varsågod är fel ord. Hunden ska inte tro att den får frihet bara för den stora "prestationen" att kunna vänta medan du går ut först genom dörren. Det räcker så väl att processen att komma ut på promenad fortsätter. Det är hundens belöning.

Det stämmer att människan bör gå före hunden ut genom dörren.

Dock inte för att hundar bryr sig om sådant. Det gör de inte! Så länge en hund respekterar en annan hunds kroppszon och inte knuffas, så är det lugnt. Jag har aldrig sett en hund bli arg på en annan hund för att den gick genom en dörröppning före en annan hund.

Men det finns dels rent praktiska skäl. Det kan stå någon hundrädd människa bakom, eller en hundilsken hund. Du som människa behöver ha koll att din hund inte stör någon när ni ska gå ut.

Och dels är hunden genast inställd på omgivningen, inte på dig, och kommer därför nästan säkert att genast börja dra i kopplet redan från promenadens start.

Hur ska jag göra när jag ska gå ut med hunden?

Svar:  Lär hunden att följa dig, på något sätt. Det är det som hunden ska ha förväntan på när ni ska lämna hemmet. Den ska hålla sig nära dig - utan kommando eller på ett visst kommando, som "Fot", "Nära" eller "Gå bakom". Då slipper du det mesta av uppjagade förväntansbeteenden vid dörren, där hunden kanske faktiskt snarare är stressad än glad.

Ge kommandot redan när du ska gå ut genom dörren. Sedan öppnar du och går ut och hunden ska då lugnt följa efter. Om den försöker rusa ut, så var snabb med att stänga dörren igen, men kläm inte hunden. Upprepa tills hunden lyssnar på ditt kommando och väntar fast du öppnar dörren på vid gavel. Du går över tröskeln och hunden ska genast följa dig. Du låser dörren medan hunden väntar, och fortsätter sedan att gå med hunden nära dig. Om hunden får före dig, så säg "Nej" för att markera "Belöningen försvinner", och stanna. Stå kvar och markera att promenaden inte fortsätter förrän hunden är tillbaka nära dig igen. Träna in detta i koppel. Senare funkar det även när hunden är lös. Den får bara börja gå på promenad om den går nära dig.

Efter en stund kan du ge något kommando att hunden får gå i hela kopplets längd eller rentav får gå lös, nosa, göra sina behov etc. Kanske säg "Varsågod", men i lugn ton.

Sammanfattning:  Undvik "Varsågod-ritualer" när du ska gå ut genom ytterdörren - be i stället hunden att följa dig!
.

Inga kommentarer: