tisdag 5 juli 2011

Ibland är EU bra att ha

.
Jag har aldrig surfat i mobilen utomlands. Jag har faktiskt aldrig surfat med mobilen över huvud taget. Har inte det behovet. Ändå blir jag glad över EU-kommissionens nya riktlinjer. Det är ett exempel på att Sverige ibland inte klarar av att ensamt bekämpa orättvisor.

Att läsa nyheterna på Svd.se kostar enligt artikeln i Metro 58 kr! Det är ju helt sjukt. I dag finns det tydligen bara ett pristak för sms och samtal, men inte för datatrafik. Men år 2014 beräknas det kosta bara 9 kr att läsa nyheterna på Svd.se.

Sverige är för litet. Det är bra med samarbete! Det vore förfärligt att gå tillbaka till den isolerade ankdamm vi så självbelåtna och inskränkta kvackade i före EU-inträdet.

Däremot röstade jag mot valutaunionen. Jag vet inte om det är motsägelsefullt eller inte. Kanske borde vi gå med i EMU. Det svenska ordet "lagom" är dock bra här. Vad är "lagom" mycket samarbete? Ska alla ha gemensam valuta? Gemensamt försvar?  Helt gemensam arbetsmarknad och gemensamma löner?

Nej, så som det är precis nu, det är lagom, tycker jag.
.

Inga kommentarer: