söndag 6 maj 2012

Lagen kräver kalhyggen - läs om skogen i DN!

Du har väl sett Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter "Skogen vi ärvde" ? Om inte, så hittar du den här:

http://www.dn.se/kultur-noje/motorsagsmassakern-det-finns-alternativ-men-lagen-kraver-kalhyggen

Skrämmande läsning! Jag har visserligen sedan ungdomen vetat att man fortlöpande har slaktat löv- och blandskogarna i Sverige och i stället anlagt gran- och tallplantager. Men att skogsägarna inte får göra som de vill med sin egen skog, det kände jag inte till. Hur var det nu igen med äganderätten, Eskil Erlandsson, den som du talade dig så varm för?

Jag har ofta varit medlem i SNF och WWF, men det här som Maciej avslöjar har jag inte läst om i deras tidningar. Mycket dåligt!

Jag tycker att kalhyggen ska förbjudas. Gör som förr, där man fick göra en del manuellt arbete i stället för att sköta allt från hytten i en stor skogsmaskin. Männen i Norrland orkar väl ta ett handtag ännu, eller? Nu finns det ju inte kalhyggen bara i Norrland förstås, men det verkar som om problemen är värst där.

Tänk vilken fantastisk turistsäljande vildmark vi skulle ha utan kalhyggen!

Och koldioxid läcker de ut också, kalhyggena.

Och så borde monokulturer förbjudas. Man borde inte få plantera bara en enda sorts träd. Så ser ju faktiskt inte en skog ut.

Jag skulle ha sagt "Rätt åt er" när stormen Gudrun slog omkull granplantagerna om jag inte nu hade lärt mig att skogsägarna var påtvingade så kallad "föryngringsavverkning", som kalhyggen kallas på Skogsstyrelsens hemsida.

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/Avverkning/

Här står det också klart och tydligt att "föryngringsavverkning" är det traditionella sättet att avverka på och att hyggesfritt skogsbruk är undantaget som kan vara lämpligt för vissa skogar.

Hyggesfritt skogsbruk, det är alltså där man går in i en skog där träden är alltifrån småplantor till stora gamla träd, och så tar man de stora gamla träden och låter resten stå på tillväxt.

Vad är ekonomiskt mest lönsamt? Möjligen kalhygget. Allt är i samma ålder och allt slaktas samtidigt. Som kycklingar t ex. Men för den biologiska mångfalden är gran- och tallplantagerna förödande. T ex antalet skogsfåglar bara sjunker.

Och låt för sjutton markägaren själv bestämma! T ex att minska sin skogs produktivitet något till förmån för ökad biologisk mångfald.


Nu vet jag i alla fall varför svenska skogar ofta är så deprimerande fula och hemska, utanför tätorterna. Det är inte landsbygdens folk som är giriga och bara tänker pengar. Det är staten som är girig och bara tänker pengar!

På skogsstyrelsens hemsida skriver de att skogsägaren gärna får sätta undan små bitar av sin skog för biologisk mångfald, men RESTEN ska alltså kalhuggas!

Sådant hyckleri!!  Hoppas verkligen att riksdagen stiftar nya lagar som ger en naturligare skog när de har läst DN:s artikelserie! Annars är vi inte bättre än de i Asien som hugger ner djungeln och planterar oljepalmer mm i stället!
.

Inga kommentarer: