onsdag 22 februari 2012

Du ska kunna "säga åt" din hund!

.
Det är här nästan alla hundägare missar när de har problem med t ex hundmöten.

Vid ett hundmöte så försöker många hundägare locka eller avleda. Eller de vänder om och går åt ett annat håll. Några kanske rycker i kopplet, utan att prata med hunden först. Någon kanske kastar något (om man har tittat på Gokväll...). Men - man "säger inte åt" hunden! Eller, om man försöker säga åt hunden, så gör man det för sent, när hunden är helt "fixerad" vid den andra hunden.

I den här texten tänker jag på utåtagerande hundar med en väldigt "framåt" kroppshållning och hög svansföring. En ängslig eller nervös hund bestämmer man inte lika "kraftfullt" över. Där är det mera lugn och trygghet som gäller. Min Draka är en lite ängslig hund som suger åt sig som en svamp om jag säger åt min glada, livliga, framåt Asta. Inte så lätt att ha två hundar med helt olika temperament!

När jag hjälper en hundägare vars hund gör utfall eller liknande, så har den hundägaren sällan försökt med metoden att faktiskt säga "Nej, sluta!" på ett sätt som kommer från hjärtat. Där man faktiskt tror på och förväntar sig att man kan nå djuret med en direkt kommunikation. För det kan man. Att hunden väljer bort dig är ofta för att den inte tar dig på allvar.

Det kan visserligen också vara så att hunden är för stressad och uppvarvad.

Ofta fattas det dessutom inlärning. Hunden är otränad i att uppleva belöning när den gör bra saker i stället för att t ex göra utfall. Och hunden kanske inte förstår dina kommandoord, fast du tror det. Även ordet "Nej" är ett kommandoord som måste läras in. Inlärning sker när hunden märker att det på något sätt lönar sig att göra det som hundägaren tycker är bra.
Men efter denna inlärning så måste du också kunna bli Den Som Bestämmer för att ha full kontroll vid olika hundmöten. Om du hela tiden har försökt undvika att bestämma, att begära lydnad av hunden, så är det inte underligt om hunden inte lyssnar, eller hur!

Hitta en auktoritet "djupt inom dig" och "säg åt" din hund. Om du hittar rätt känsla och rätt tonfall så får du se din hund ta en social undergiven kontakt mot dig. Titta särskilt på öronen, de ska åka bakåt när du "säger åt den". Nu har du en hund som lyssnar. Ge nu någon inlärd "följ mig-signal", eller ge något annat kommando. Eller bara gå din väg när hunden visar öronen bakåt mot dig, för hunden följer dig nog nu. Sedan kan du berömma och belöna på lämpligt sätt.

Det finns en annan metod också - skrämselmetoden. Det är att ge hunden något obehagligt när den vill mot en annan hund. Det kan vara nyp i kinden, kasta något som skramlar eller rycka i kopplet. Det finns en stor risk med den metoden, och den är att hunden förknippar det otrevliga som händer med åsynen av den andra hunden - inte med sitt beteende. Om du ser att din hund "skyggar" lite för andra hundar så har det blivit fel någonstans. Idealet för mig är en hund som lyder sin ägare, men samtidigt är social och har en positiv inställning till främmande hundar.

.

Inga kommentarer: